Zakačka – odakle dolazi inspiracija?

1
2
3
4
5
1

Boka: zasoljena, začarana, zapletena, zanesena.

2

Javni prevoz: ko još piše o javnom prevozu? Ja. Ukrcaj se, pa ćeš vidjeti zašto.

3

Psihologija: jer pokušavam da pojačam nauku i razum, a utišam gurue i pseudonauke.

4

Porodica: ko ima mjesto na koje uvijek može da se vrati, ne bi smio prestati sa pisanjem priča.

5

Ljubav: voljela bih da druge podsjećam na Ljubav. Eto zato.

Svakome je potrebna zakačka.

zakačka

Ti si moja zakačka.
Iza tebe se zaklanjam
kad otkucavam
kao eksplozivna naprava
kad ne želim da napadam
jer u tome i dalje nemam granica.
Za tebe se hvatam
kad s ivice proklizavam
kad se litica otkotrljava
kad se zemlja otvara.
Klasična zakačka.
Na tebe se oslanjam
da ćeš biti najblaža.
Od svih slabosti
ti si mi najdraža.
Na tebe sam ponosan.
Uvijek prisutni tračak nadanja.
Jedini način da sačuvam sebe
od sebe samoga.
Molim te
Ostani. Moja. Zakačka.

Za koga se vi kačite?

Zakačka posjeduje kofer za stvari koje se predugo guraju pod tepih. Pozajmljuje glas za priče koje su planirane da se prećute. Od bare pravi čisto more, jer zna da je bistrina jedino što vrijedi. Umekšava more, za slučaj da se nekim nespretnim slučajem prekine let. U džepovima krije džuboks.

Nikad ne kaže da je dosta.

zakačka