Svi imamo neke osobine koje nam otežavaju život i usporavaju uspjeh na poslu. Često možete pročitati kako se, uz mnogo rada na sebi, možete promijeniti. Istine su: mnogi od nas su lijeni za to, nekad je vrlo teško promijeniti način na koji rezonujemo ili doživljavamo stvari, a još češće nije ni moguće. Na kraju krajeva: možda ne želimo da se mijenjamo. Možda se sebi sviđamo sa svim vrlinama i manama koje imamo.

Kako onda da prestanemo sebi da otežavamo život? Kako da ostvarimo (još veći) uspjeh na poslu? Odgovor je: prilagoditi ponašanje kad drugima i sebi možemo učiniti dobro.

Ne morate da se borite protiv sebe samih. Ako prihvatite da imate kontraproduktivne tendencije u ponašanju i ako naučite da prepoznajete kad i kako se ispoljavaju, onda možete da naučite i da ih kontrolišete. Da li je lako? Tu i tamo. Da li je isplativo? Itekako.

Kako možete saznati šta Vam može biti jedna od smetnji da ostvarite potpuni uspjeh na poslu? Tako što ćete dati odgovore na pitanja iz Inventara kontraproduktivnih tendencija. Inventar nije usmjeren na objašnjavanje ličnosti, već je napravljen tako da rezultati sugerišu šta nekad mogu biti problemi u ponašanju i kako ih je najbolje prevazići. Kad je to nekad? Kad god ste pod pritiskom: šefa, rokova, sredine, od samih sebe. Kad je samokontrola niska, kad je stres veliki. Kad ne obraćate pažnju. Možda je i uvijek, ali ne pridajete važnost, ili niste svjesni.

Kontraproduktivne tendencije na koje ovaj inventar može ukazati jesu: Emocionalnost, Sumnjičavost, Opreznost, Suzdržanost, Otporaštvo, Dominantnost, Samouvjerenost, Zavodništvo, Lepršavost, Stvaralaštvo, Perfekcionizam, Odanost, Rasijanost, Tvrdoglavost, Netaktičnost, Inat, Neodlučnost i Radoholizam.

Možete izabrati da dobijete izvještaj koji ćete koristiti samostalno, i/ili da o tome porazgovarate sa mnom, kao psihologom koji se bavi ljudskim resursima. Za informacije o cijenama i ostalim detaljima, pošaljite poruku.