Ne ostanu samo zglobovi goli

kad pogrešno sašiješ

zelene pantalone

od kupre.

 

U skicama Bazara

iscrtana nada

još koji dan mira

sudbina braka

 

Ako se pogode mjere

zelenih pantalona

bar je nešto kao saliveno

barem nešto nije crno

 

Crtanje linija sapunom

više je od utiskivanja kroja

običnih pantalona

iz novina

 

Ako poslije stotog mjerenja

ne presiječeš dobro

onda možda namjerno griješiš

onda možda nesvjesno griješiš

 

onda možda svjesno siječeš sve

 

U ovoj se kući više nikad

neće čuti singerica

niti će mirisati papir

svježeg Bazara

 

jer ne ostanu samo zglobovi goli

kad pogrešno sašiješ

zelene pantalone

od kupre.