Krajnji cilj pisanja, kako je to neko jednom napisao, jeste da onaj koji čita ima utisak da poznaje pisca. Da čitalac doživi da je knjiga pisana za njega. Mi smo Nevi napisali knjigu za prvi rođendan, nadajući se da ćemo uz nju učiti da čitamo i pišemo, sa željom da knjiga za rođendan postane tradicija.

Ukradite ideju, obradujte dijete. Knjiga za rođendan ne zastarijeva kao ideja.